Lời bài hát

Lê Thu Hiền có 4 bài viết

Tổng hợp tất cả lời bài hát của ca sĩ Lê Thu Hiền mới nhất

Đong Đưa Cuộc Đời - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền

Bạn có biết trong chữ nhẹ lại có dấu nặng
Bạn có hay trong chữ vững vẫn còn dấu ngã
Đời vẫn chua cay vẫn là
... Xem thêm

Tình Chảy Vào Nhau - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền

Em yêu ơi trải bao mưa nắng
Tình chảy vào nhau đá có mòn
Bờ vai nương tựa cùng năm tháng
Cái nghĩa ban sơ
... Xem thêm

Thuyền Về Bến Trăng - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền

Sóng thần đưa duyên về đâu
Sóng đưa thuyền tôi về theo
Hò ơi
Hò ơi...
Thuyền tôi đã lên tới miền cao
... Xem thêm

Dòng Đa Nhim - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền - Lê Thu Hiền

Đa nhim dòng sông uốn quanh chân đồi
Ngọt ngào là nước trong xanh bên bóng cây vươn là đà
Dòng sông đa nhim
... Xem thêm