Lại Nhớ Em Rồi (From "Dickson Lofi")

Tại sao đêm đã khuya
Vẫn không ngủ được
Con tim anh vấn vương đến hoang đường
Càng về đêm lòng càng đau thêm
Từng vết xước vẫn âm thầm nhỏ máu
Rời xa nhau
Vẫn mong hỏi thăm một [Em] lần
Nhưng chẳng còn lý do
Để cất thành lời
Thời gian là liều thuốc tốt nhất
Mà cớ sao vẫn tàn nhẫn đến vậy
Lại nhớ em [A] ɾồi đây
Nhớ thương em [A] nhiều đây
Phải chi ngày ấy
Đừng buông tay nhau thật mau
Một câu nói chia tay
Cả đời này
Ôm tương tư đau thương sầu vấn vương
Mình [Bm] mất nhau ɾồi đấy
Đớn đau anh [A7] nhận lấy
Hồi ức ngày ấy
Nhạt nhòa tan theo làn mây
Thương đến mấy cũng [Am7] buông
Trách ai được
Lời hứa suốt kiếp có nhau
Nay còn đâu
Tại sao đêm đã khuya
Vẫn không ngủ được
Con [C7] tim anh [A7] vấn vương đến hoang đường
Càng về đêm lòng càng đau thêm
Từng vết xước vẫn âm thầm nhỏ máu
Rời xa nhau
Vẫn mong [Am] hỏi thăm một [Em] lần
Nhưng chẳng còn lý do
Để cất thành lời
Thời gian là liều thuốc tốt nhất
Mà cớ sao vẫn tàn nhẫn đến vậy
Lại nhớ em [A] ɾồi đây
Nhớ thương em [A] nhiều đây
Phải chi ngày ấy
Đừng buông tay nhau thật mau
Một câu nói chia tay
Cả đời này
Ôm tương tư đau thương sầu vấn vương
Mình [Bm] mất nhau ɾồi đấy
Đớn đau anh [A7] nhận lấy
Hồi ức ngày ấy
Nhạt nhòa tan theo làn mây
Thương đến mấy cũng [Am7] buông
Trách ai được
Lời hứa suốt kiếp có nhau
Nay còn đâu
Lại nhớ em [A] ɾồi đây
Nhớ thương em [A] nhiều đây
Phải chi ngày ấy
Đừng buông tay nhau thật mau
Một câu nói chia tay
Cả đời này
Ôm tương tư đau thương sầu vấn vương
Thương đến mấy cũng [Am7] buông
Trách ai được
Lời hứa suốt kiếp có nhau
Nay còn đâu
Lời hứa suốt kiếp có nhau
Nay còn đâu
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP