zuto.vn
LÀM VIỆC NHÓM

Làm việc nhóm là yếu tố cốt lõi cho sự thành công của chúng tôi. Luôn trân trọng đóng góp từ các thành viên cũng như khuyến khích các nhóm khác nhau hợp tác, trao đổi cởi mở với nhau khi làm việc.

zuto.vn
TRUNG THỰC

Với tinh thần giải quyết vấn đề là trên hết, chúng tôi luôn kỳ vọng sự minh bạch trong giao tiếp để mỗi thành viên có thể hiểu ý nhau cũng như hiểu vấn đề một cách rõ ràng từ đó đưa ra giải pháp chính xác.

zuto.vn
ĐỔI MỚI

Luôn dành thời gian tìm cách đổi mới dịch vụ nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho đối tác cũng như cải thiện chất lượng công việc.

Social Content Marketing
TP. Hồ Chí Minh
07/12/2022
Nhân Viên Social Marketing
TP. Hồ Chí Minh
07/12/2022
Frontend Developer (Reactjs, Javascript, CSS)
TP. Hồ Chí Minh
07/12/2022