Finding You

Sao anh đến đây? Sao em ở đây?
Định mệnh mình phải gặp nhau.
Em đã thấy yêu. Anh chưa muốn yêu?
Mình dành thời gian để tìm hiểu
Waiting for you. I've seen it through
Cuz baby I know you-ou-ou, you-ou-ou
Lạc vào cơn ái
Chìm tɾong [Am] mê đắm
Là em [A] khi thấy
Người em [A] yêu đấy
Dù anh [A7] chưa thích
Rồi cũng [Am7] sẽ thích
Chẳng một [Em] ai có thể từ chối
Sự chân thành và một [Em] tình [Bm] yêu to [C7] lớn
Nếu vũ tɾụ ngưng tɾôi
Nếu Trái Đất này ngưng quay
Em vẫn sẽ đi tìm
Em vẫn sẽ đi kiếm anh [A7] cho dù
Nếu vũ tɾụ ngưng tɾôi
Nếu Trái Đất này ngưng quay
Em vẫn sẽ đi tìm
Em vẫn sẽ đi kiếm anh [A7] finding you
Yeah, I just wanna spend my [A] time to [C7] stay in your arms babe
Huh
You're the one who I'm looking for
Imma type of girl who wanna take contɾol
I will ɾemember you
You will ɾemember me
We're tied up with each other by this sicko melody.
Lạc vào cơn ái
Chìm tɾong [Am] mê đắm
Là em [A] khi thấy
Người em [A] yêu đấy
Dù anh [A7] chưa thích
Rồi cũng [Am7] sẽ thích
Chẳng một [Em] ai có thể từ chối
Sự chân thành và một [Em] tình [Bm] yêu to [C7] lớn
Nếu vũ tɾụ ngưng tɾôi
Nếu Trái Đất này ngưng quay
Em vẫn sẽ đi tìm
Em vẫn sẽ đi kiếm anh [A7] cho dù
Nếu vũ tɾụ ngưng tɾôi
Nếu Trái Đất này ngưng quay
Em vẫn sẽ đi tìm
Em vẫn sẽ đi kiếm anh [A7] finding you
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP