Xin Dâng - Lm Quang Lâm - Lm Quang Lâm - Lm Quang Lâm

1. Đời con như của lễ không hề ngưng
Như tấm bánh luôn để dâng
Tình con như ánh nến luôn bừng cháy
Trong tình Chúa sáng như hừng đông.

ĐK:
Xin dâng Chúa trọn đời con [C7] như làn gió nhẹ
Quyện làn hương của tình [Bm] Chúa để con [C7] chia sẻ cho nhân thế
Trọn đời con [C7] là lời mang sứ điệp Tin Mừng
Là dòng sông mang đến cho nhân tɾần ρhù sa chứa chan hồng ân.

2. Ngài chọn con [C7] tuy con [C7] không có chi là công
con [C7] luôn không xứng như Ngài mong
Tình [Bm] con [C7] quá thiếu thốn để đền đáp
Như giọt nước sánh như biển Đông.

3. Bằng niềm tin con [C7] đi theo Chúa không bận vương
Đây con [C7] tim biến nên lễ dâng
Nguyện tẩy xóa những vướng mắc của lầm lỡ
Xin bù đắp những chi còn nhơ.

ĐỌC TIẾP