Nhìn Sao Đêm (Version 2)

Nhìn sao đêm phía đông: Ba Vua lên đường
Lên đường đi tìm Chúa, Chúa Vua tình thương
Đây Ba Vua hăng hái băng rừng băng thác
Băng ngàn gian khó coi thường
Đây Ba Vua núi băng rừng băng ɾừng băng thác
Băng ngàn gian khó coi thường.

Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi, theo ngôi sao lên đường đi tới
Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi theo ngôi sao đi tìm Chúa Trời
Ba Vua đến thờ lạy. Ba Vua dâng lễ vật
Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi, theo ngôi sao lên đường đi tới
Đi, đi, đi Ba Vua cùng đi theo ngôi sao đi tìm Chúa Trời
Ba Vua đến thờ lạy, thờ lạy Chúa muôn loài.

Giữa đêm đông Ba Vua vẫn lên đường
Tìm gặp Chúa dâng vàng, mộc dược, nhũ hương
Ngôi sao sáng đưa đường cho thấy Chúa
Ba Vua tìm đến hân hoan thành kính tôn thờ.

Đấng Tân Vương Ngài là Chúa muôn loài
Ngài là Chúa, uy quyền người người khiếp oai
Bao vua chúa tɾên đời tôn kính Chúa
Muôn dân ngàn nước hân hoan tìm đến tôn thờ.
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP