Lời bài hát

Sỹ Tây có 1 bài viết

Tổng hợp tất cả lời bài hát của ca sĩ Sỹ Tây mới nhất

Mây (Gió 2) - JanK - N2L - Sỹ Tây

Ver 1
Áng trời nhẹ tênh
Thương ngọn mây mãi không với được
Thoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đồi
... Xem thêm