Lời bài hát

JanK có 2 bài viết

Tổng hợp tất cả lời bài hát của ca sĩ JanK mới nhất

Mây (Gió 2) - JanK - N2L - Sỹ Tây

Ver 1
Áng trời nhẹ tênh
Thương ngọn mây mãi không với được
Thoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đồi
... Xem thêm

Gió - JanK - N2L

Gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuân
Nắng hồng lên tôi ngỡ đông tàn
Ai có ngờ đâu đông vẫn còn đây xuân chưa
... Xem thêm