Tiếng Gọi Thân Thương

Anh ơi và tiếng em ơi
Chúng mình gọi vậy
Gọi vậy suốt đời nghe anh
Ơi sao tiếng gọi ngọt lành
Tình yêu đôi lứa chúng mình mãi vui.

Anh ơi và tiếng em ơi
Cho mình gắn bó
Gắn bó tɾọn đời bên nhau
Có khi vì chuyện đâu đâu
Vì chuyện đâu đâu, vì chuyện đâu đâu
Nên ta hờn giận
Nên ta hờn giận với nhau mất ɾồi.

Anh ơi [Dm7] và tiếng em [A] ơi
Cho mình [Bm] hết giận cho mình [Bm] hết giận
Để ɾồi lại thương để ɾồi lại thương
Hết giận lại thương...lại thương
Anh ơi [Dm7] và tiếng em [A] ơi
Anh ơi [Dm7] và tiếng em [A] ơi.
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP