Phận Làm Dâu

Ngồi yên nghe, gió thổi sau hè
Ngồi quanh bếp nghe mẹ kể
Chuyện hôm qua, có người lấy chồng
Buồn tê tái kiếp làm dâu.
Ngồi yên nghe, có con chích choè
Về quanh [A7] hót vang sau hè
Chuyện hôm qua, mới dăm tháng đầu
Buồn tê tái kiếp làm dâu.
Trời sanh [A7] ɾa, kiếp làm dâu
Mấy người đã hạnh ρhúc được [G] đâu
Thì em [A] ơi, chớ buồn lâu
Mấy người mới không, mới không làm dâu.
Ngồi yên nghe, gió thổi sau hè
Ngồi quanh [A7] bếp nghe mẹ kể
Chuyện hôm qua, có người lấy chồng
Buồn tê tái kiếp làm dâu.
Ngồi yên nghe, có con [C7] chích choè
Về quanh [A7] hót vang sau hè.
Chuyện hôm qua, mới dăm tháng đầu
Buồn tê tái kiếp làm dâu.
Trời sanh [A7] ɾa, kiếp làm dâu
Mấy người đã hạnh ρhúc được [G] đâu
Thì em [A] ơi, chớ buồn lâu
Mấy người mới không, mới không làm dâu.
Trời sanh [A7] ɾa, kiếp làm dâu
Mấy người đã ở lâu được [G] đâu
Thì em [A] ơi, chớ buồn lâu
Mấy người mới không, mới không làm dâu.
Phận Làm Dâu
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP