Như Giấc Mơ Dài - Uyên Linh

Ngày em cất tiếng khóc
Có đâu ai ngờ những ước mong
Khát khao em chờ, chợt như cơn gió đông

Dòng đời như nước cuốn
Chốn luôn yên ả nơi suối tuôn
Biết nơi đâu là, là nơi [Dm7] em [A] muốn bước qua

Phải chăng số ρhận vẽ cuộc đời này sóng gió
Hay bởi vì em, em [A] luôn mang mộng ước to
Nhìn về quá khứ, ở đó, em [A] chẳng mong, chẳng mong [Am] mình [Bm] ở đó

Đến lúc em [A] dừng thì cuộc đời chẳng ai cho
Càng bước càng đưa đôi chân em [A] xa tít mờ
Như giấc mơ dài
Liệu em [A] có muốn quay lại

Ngày em [A] cất tiếng khóc
Có đâu ai ngờ những ước mong
Khát khao em [A] chờ, chợt như cơn gió đông

Dòng đời như nước cuốn
Chốn luôn yên ả nơi [Dm7] suối tuôn
Biết nơi [Dm7] đâu là, là nơi [Dm7] em [A] muốn bước qua

Phải chăng số ρhận vẽ cuộc đời này sóng gió
Hay bởi vì em, em [A] luôn mang mộng ước to
Nhìn về quá khứ, ở đó, em [A] chẳng mong, chẳng mong [Am] mình [Bm] ở đó

Đến lúc em [A] dừng thì cuộc đời chẳng ai cho
Càng bước càng đưa đôi chân em [A] xa tít mờ
Như giấc mơ dài
Liệu em [A] có muốn quay lại

Phải chăng số ρhận vẽ cuộc đời này sóng gió
Hay bởi vì em, em [A] luôn mang mộng ước to
Nhìn về quá khứ, ở đó, em [A] chẳng mong, chẳng mong [Am] mình [Bm] ở đó

Đến lúc em [A] dừng thì cuộc đời chẳng ai cho
Càng bước càng đưa đôi chân em [A] xa tít mờ
Như giấc mơ dài
Liệu em [A] có muốn quay lại

Như giấc mơ dài
Liệu em [A] có muốn quay lại