Lời bài hát

Phạm Văn Mách có 1 bài viết

Tổng hợp tất cả lời bài hát của ca sĩ Phạm Văn Mách mới nhất

Đạo Làm Con - Lady Phương Thùy - Bé Nhã Trúc - Phạm Văn Mách

Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời
Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người
Phải sống thế nào để cha đừng buồn
... Xem thêm