Lời bài hát

Duy Long có 2 bài viết

Tổng hợp tất cả lời bài hát của ca sĩ Duy Long mới nhất

Tháng Sáu Trời Mưa - Lady Phương Thùy - Duy Long

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường
... Xem thêm

Tháng 6 Trời Mưa - Lady Phương Thùy - Duy Long

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường
... Xem thêm