Chúa Đã Gọi Con

Trong nơi thanh vắng con nghe tiếng Chúa vọng vang. Ngài gọi tên con này mau hãy đến gần ta. Trong nơi thanh vắng con nghe tiếng Chúa vọng vang. Hãy bước theo ta con ơi nghe lời ta kêu mời.
ĐK: Vâng Chúa ơi! Con [C7] xin đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Vâng Chúa ơi! Con [C7] xin sẵn sàng lắng nghe tiếng Ngài.
Trong [Am] nơi [Dm7] thanh [A7] vắng ơn Chúa chiếm lấy hồn con. Từng giọt ơn thiêng bàn tay Chúa đỡ dậy con. Đam mê tan biến Chúa nâng đỡ bước nhịp chân. Thế giới quanh [A7] con [C7] tan đi bên Ngài con [C7] an lành.

ĐK: Vâng Chúa ơi! Con [C7] xin đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Vâng Chúa ơi! Con [C7] xin sẵn sàng lắng nghe tiếng Ngài.
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP