Bài Ca Thương Khó - Lm Quang Lâm

1. Con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu
Trong vườn dầu Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu
Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi
Chuyện một đêm thâu câu chuyện tình đầy bao thương đau
Ngài, Ngài quỳ đó ngước mắt lên cao
Yêu thương dạt dào con [C7] tim nghẹn ngào đôi môi thì thào
Nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha
Được [G] thì hãy cất chén đắng xa con
Nhưng xin một [Em] lòng tuân theo lệnh Người có ý tiền định
Từ ngàn đời Cha hỡi Cha ơi.

2. Con [C7] còn nhớ mãi ngọn đồi Can-vê
Trong [Am] chiều hè Chúa chịu tàn hơi [Dm7] mang gánh cho đời
Con [C7] còn nhớ mãi, con [C7] còn nhớ mãi
Một chiều giăng mây ôi một [Em] chiều buồn đau cô liêu
Rồi tɾời mù tối Chúa ngước lên cao
Yêu thương dạt dào con [C7] tim nghẹn ngào đôi môi thì thào
Nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha
Người, Người hỡi giúp sức cho con
Thân con [C7] mỏi mòn hơi [Dm7] con [C7] chẳng còn
Sao Cha lại đành bỏ con [C7] Cha hỡi Cha ơi.

3. Con [C7] còn nhớ mãi ngọn đồi Cal-vê
Trong [Am] chiều hè Chúa chịu tàn hơi [Dm7] mang gánh cho đời
Con [C7] còn nhớ mãi, con [C7] còn nhớ mãi
Một chiều thương yêu ôi một [Em] chiều tình [Bm] yêu cao siêu
Ngài, Ngài đã chết mắt nhắm tay giang
Con [C7] tim bàng hoàng mang thân bẽ bàng
Yêu thương chẳng màng nhục thân để tɾọn câu chí nhân
Ngài, Ngài đã chết, đã chết cho con
Tuy con [C7] bội tình [Bm] tuy con [C7] chẳng còn xứng đáng
Là người làm con [C7] Cha hỡi Cha ơi.

ĐỌC TIẾP