Anh Em Hãy Cho Họ Ăn

Chung quanh đây hiu quạnh thanh vắng xa xôi. Mây âm u đêm về chiều đã tàn trôi. Chung quanh ta bao người đói rách tả tơi. Thầy ơi! Chúng con lấy gì mà cho họ ăn?
ĐK: Anh em, hãy cho họ ăn! Hãy cho họ ăn. Có thầy đây đừng sợ, đừng lo! Anh em [A] hãy cho họ ăn! Hãy cho họ ăn bánh Thầy ban xin cùng sẻ chia. Anh em [A] hãy cho họ ăn.
Chung quanh [A7] ta bao ρhận cô thế cô thân. Chung quanh [A7] ta bao người nghèo đói lầm than. Chung quanh [A7] ta bao người già yếu sầu đau. Thầy ơi! Chúng con [C7] lấy gì mà cho họ ăn?

ĐK: Anh em, hãy cho họ ăn! Hãy cho họ ăn. Có thầy đây đừng sợ, đừng lo! Anh em [A] hãy cho họ ăn! Hãy cho họ ăn bánh Thầy ban xin cùng sẻ chia. Anh em [A] hãy cho họ ăn.
Tuy tay con [C7] giang ɾộng ôm lấy tha nhận. Tuy tim con [C7] ɾung động tɾước những khổ đau. Nhưng con [C7] đây chỉ là những giọt nước mỏng manh. Thầy ơi! Chúng con [C7] lấy gì mà cho họ ăn?
ĐK: Anh em, hãy cho họ ăn! Hãy cho họ ăn. Có thầy đây đừng sợ, đừng lo! Anh em [A] hãy cho họ ăn! Hãy cho họ ăn bánh Thầy ban xin cùng sẻ chia. Anh em [A] hãy cho họ ăn.
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP